Ngày 10/7/2023, chiếc tàu mang tên Maran Gas Achilles ( Hy Lạp) chở 70 ngàn tấn khí LNG (đầu tiên) đến VN. Đây là sự kiện lịch sử cho ngành năng lượng VN. Active Solution và Trelleborg có phần tự hào vì những hệ thống công nghệ được tích hợp tiên tiến và hiện đại, bảo đảm an toàn cho quá trình neo đậu và tiếp liệu của dự án đều sử dụng công nghệ của tập đoàn Trelleborg.

On 10 July 2023, the vessel named Maran Gas Achilles ( Greece) transports 70, 000 tons LNG Gas ( the first Vessel) coming to Thi Vai LNG Jetty ( PV Gas). This is a historical event of Vietnam’s Energy Industry.

Active Solution and Trelleborg are very proud of this event. The first LNG project in Vietnam is trusted applying full of Trelleborg integrated Mooring berthing technology. It is remarkable intention regarding innovative technology in LNG development Industry.

Www.trelleborg.com

https://lnkd.in/gTmKaUXu